fbpx

NEWS

COVID 19: BANAD Festival opgeschort!


Naar aanleiding van de maatregelen die de federale regering nam, moet Explore.Brussels vzw 
vanaf deze vrijdag 13 maart om middernacht de volgende instructies toepassen:

"Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht
hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.
Die maatregelen gaan straks in, vanaf middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag, en
gelden tot en met 3 april, het begin van de paasvakantie."

Alle bezoeken en activiteiten van het BANAD Festival die voor deze periode op het programma
stonden, worden dan ook opgeschort. De openingsavond van deze vrijdag 13 mei vindt op die dag
niet plaats omwille van dezelfde gezondheidsredenen als voor de opschorting van het hele event.
Het team van Explore.Brussels vzw zal twee opties onderzoeken, in overleg met de overheid, de
eigenaars van de locaties en de partners van het event: een gedeeltelijk uitstel van het event of
een complete annulering ervan.

Gezien het uitzonderlijke karakter van de situatie, de kleine omvang van het team en het enorme
verlies dat beide oplossingen voor de vzw meebrengen, kan momenteel nog niet worden
ingeschat hoelang deze afweging zal duren.

Zodra de situatie duidelijker is, zullen wij contact opnemen met iedereen die zich inschreef voor
de bezoeken en/of activiteiten die Explore.Brussels organiseerde. Alvast bedankt voor uw geduld.
We betreuren deze situatie ten zeerste, zowel voor de bezoekers die ernaar uitkeken deze
architecturale parels te ontdekken, als voor de eigenaars die hun deuren wilden openstellen voor
het publiek en de partners die specifieke activiteiten hadden uitgewerkt.
En dan zijn er uiteraard nog de gidsen, vrijwilligers, het tijdelijke team en natuurlijk ook het team
van Explore.Brussels en de partners van het netwerk, die al een jaar aan dit event werkten.